Vlaamse Geschiedkundige Kring-

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the Register link to proceed.


VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Ivo DW
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 6849
Lid geworden op: 07 Apr 2013, 20:19
Locatie: Hérinnes

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Ivo DW » 15 Mei 2017, 17:22

Art. 10
Wie zich op een bijzondere manier ingezet heeft voor de VGK of de geschiedkunde in het algemeen, kan door het praesidium aangezocht worden ‘erelid’ te worden. Voormalige praesidiumleden worden de facto aangezocht erelid te worden. Deze ereleden betalen jaarlijks een erelidgeld, zijn automatisch lid, ontvangen per editie één exemplaar van het Veer en krijgen de mogelijkheid de fuiven en galabals door de VGK georganiseerd, bij te wonen, al dan niet vergezeld van een partner. De nog studerende ereleden kunnen een korting op hun erelidgeld bedingen, maar in ruil daarvoor krijgen zij voor fuiven en galabals maar één gratis toegangskaart in plaats van twee. Deze toegangskaart is enkel door het erelid in kwestie zelf te gebruiken, en kan niet doorgegeven worden aan derden. Sponsors en steunende leden zijn eveneens automatisch lid, en verkrijgen het statuut van sympathisant. Ook zij verkrijgen per editie één exemplaar van het Veer, en twee toegangskaarten voor galabals, door de VGK georganiseerd. Bij voorkeur is hun steunbijdrage aan de VGK hoger dan wat ereleden bijdragen. Voorgaande tenzij anders gestipuleerd in contracten met sponsors. De lijsten van de ereleden en de steunende leden worden opgenomen in ‘Het Veer’. Bij problemen omtrent de invulling van dit artikel en voor de bepaling van de geldelijke bijdragen door de ereleden en sympathisanten, ligt de eindverantwoordelijkheid steeds bij het praesidium.


wordt

Art. 10
Wie zich op een bijzondere manier ingezet heeft voor de VGK of de geschiedkunde in het algemeen, kan door het praesidium aangezocht worden ‘erelid’ te worden. Voormalige praesidiumleden worden de facto aangezocht erelid te worden. Deze ereleden betalen jaarlijks een erelidgeld, zijn automatisch lid, ontvangen per editie één exemplaar van het Veer en krijgen de mogelijkheid de fuiven en galabals door de VGK georganiseerd, bij te wonen, al dan niet vergezeld van een partner. De nog studerende ereleden kunnen een korting op hun erelidgeld bedingen, maar in ruil daarvoor krijgen zij voor fuiven en galabals maar één gratis toegangskaart in plaats van twee. Deze toegangskaart is enkel door het erelid in kwestie zelf te gebruiken, en kan niet doorgegeven worden aan derden. Sponsors en steunende leden zijn eveneens automatisch lid, en verkrijgen het statuut van sympathisant. Ook zij verkrijgen per editie één exemplaar van het Veer, en twee toegangskaarten voor galabals een gratis toegangskaart per erelidkaart/sympathisantenkaart voor de fuiven en galabals van de VGK, door de VGK georganiseerd. Bij voorkeur is hun steunbijdrage aan de VGK hoger dan wat ereleden bijdragen. Zowel ereleden als sympathisanten krijgen de mogelijkheid om een koppelerelidkaart aan te kopen voor zichzelf en hun partner. Hierbij krijgen ze voor een gereduceerde prijs 2 erelid/sympathisantkaarten en 2 gratis tickets voor de door de VGK georganiseerde fuiven en het galabal Voorgaande tenzij anders gestipuleerd in contracten met sponsors. De lijsten van de ereleden en de steunende leden worden opgenomen in ‘Het Veer’. Bij problemen omtrent de invulling van dit artikel en voor de bepaling van de geldelijke bijdragen door de ereleden en sympathisanten, ligt de eindverantwoordelijkheid steeds bij het praesidium.


Dit statuut is duidelijk verouderd. Op deze manier zou het terug moeten overeenkomen met de wat er de laatste jaren de facto al werd gedaan.
"A pair of powerful spectacles has sometimes sufficed to cure a person in love."
-Friedrich Nietzsche-

Ivo DW
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 6849
Lid geworden op: 07 Apr 2013, 20:19
Locatie: Hérinnes

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Ivo DW » 15 Mei 2017, 17:24

WouterR schreef:
Ivo DW schreef:
Art. 5 bis
k) Reisverantwoordelijke: deze is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekend maken van de verschillende reizen en uitstappen waar de VGK aan deelneemt.


wordt

k) Reisverantwoordelijke: deze is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekend maken van de verschillende historisch relevante reizen en uitstappen waar de VGK aan deelneemt.


Aangezien het skireis tijdperk er toch op zit, stel ik voor om terug statutair verplicht te maken om onze reizen toch in bepaalde mate historisch relevant te maken. Zo zou ik willen vermijden dat we binnen 5 jaar opeens moeten ontdekken dat de VGK op reis gaat naar een of ander strandvakantieoord. Een ontspanningsdag in een reis is zeker geen probleem, maar het is niet de bedoeling dat we met een vereniging geschiedenisstudenten een week lang aan een strand gaan liggen. Nu lijkt dit misschien voorbarig, maar ik vind dat dit wel statutair zou mogen gemaakt worden.


Ik volg uw redenering, maar ben het er niet helemaal mee eens om het statuut er zo uit te laten zien. Daarmee sluit ge wel de deur om ooit nog een skireis te doen, hoe populair het concept misschien weer mag worden. Ook andere reizen sluit ge uit, ge weet nooit of ze over een paar jaar eens een surfreis, misschien een festival, wandelreis, andere sportreis of eender wat voor reis willen doen. Dat ze twee historisch relevante reizen moeten doen vind ik ook, maar als er de interesse zou zijn voor daarnaast nog een ontspanreis te organiseren, is dat statutair niet meer mogelijk :p


Je mag altijd een eigen voorstel omtrent dit statuut indien met uw voorstel :p ik heb geen tijd meer om het mijne aan te passen
"A pair of powerful spectacles has sometimes sufficed to cure a person in love."
-Friedrich Nietzsche-

Ivo DW
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 6849
Lid geworden op: 07 Apr 2013, 20:19
Locatie: Hérinnes

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Ivo DW » 15 Mei 2017, 17:33

Art. 10
§8. Een kandidaat-DB-lid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) Lid zijn van de VGK
b) Bij het begin van het mandaat bij voorkeur reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring.


wordt

§8. Een kandidaat-DB-lid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) Lid zijn van de VGK
b) Bij het begin van het mandaat bij voorkeur reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring.
c) Ten minste 11/45/60 studiepunten behaald hebben aan de opleiding Geschiedenis aan de UGent.


Zowel de praeses als de gewone praesidiumleden moeten een bepaald aantal studiepunten behalen aan onze opleiding. Volgens de huidige statuten zou iemand zou iemand zonder studiepunten dus in het DB kunnen geraken. Bij deze stel ik drie voorstellen in 1 voor. Misschien kan er eerst gestemd worden over de mogelijke toevoeging en dan over het aantal studiepunten, 11 zoals het gewone praesidium, 60 zoals de praeses of 45, er tussen in.
"A pair of powerful spectacles has sometimes sufficed to cure a person in love."
-Friedrich Nietzsche-

Ivo DW
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 6849
Lid geworden op: 07 Apr 2013, 20:19
Locatie: Hérinnes

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Ivo DW » 15 Mei 2017, 17:39

Toevoeging van een nieuw Art 15.

De VGK gebruikt de Latijnse spelling voor het schrijven van de woorden 'praeses', 'praesidium' en 'praesides' uit respect voor de studentikoze traditie en diens rijke geschiedenis.


Hierdoor wordt het huidige Art 15. dus Art. 16., etc.
"A pair of powerful spectacles has sometimes sufficed to cure a person in love."
-Friedrich Nietzsche-

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:14

Ik plaats nu hieronder de toevoegingen uit de form die hier nog niet bij stonden:
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:18

Art. 5 bis

n) Studie: de studiedienst zet zich in voor de geschiedenisopleiding in het algemeen en de studies in het bijzonder. Dit omhelst onder andere het beschikbaar maken en te koop aanbieden van studentencursussen. De studiedienst heeft het recht activiteiten te organiseren. Tevens verzorgt de studiedienst de relaties van de kring met het studentenvertegenwoordigingsplatform van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.


Wordt

Studie: de studiedienst bestaat uit meerdere personen en zet zich in voor de geschiedenisopleiding in het algemeen en de studies in het bijzonder. Dit omhelst onder andere het beschikbaar maken en te koop aanbieden van studentencursussen. De studiedienst heeft het recht activiteiten te organiseren. Tevens verzorgt de studiedienst de relaties van de kring met StuArt, de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Een iemand van de studiedienst is aanwezig op de algemene vergaderingen van StuArt als vertegenwoordiger voor de VGK.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:19

"latinisering van alle praesidiumfuncties" -> ik vermoed dat hiermee hetzelfde wordt bedoeld als Ivo voorstelde.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:20

Nieuw statuut:

Een praesidiumfunctie houdt naast zijn functiegerelateerde activiteiten een aantal verplichte activiteiten in.
Deze zijn als volgt:
- De activiteiten georganiseerd door feest
- De activiteiten georganiseerd door debat
- Cantussen georganiseerd door de Vlaams Geschiedkundige Kring
- De Algemene ledenvergadering
De aanwezigheid van praesidiumleden is zeer gewenst op alle andere activiteiten georganiseerd door de Vlaams Geschiedkundige Kring. Indien de praeses besluit wegens bijzondere omstandigheden een activiteit verplicht te maken, kan hij dit doen met een tweederde meerderheid onder het aanwezige praesidium tijdens de desbetreffende vergadering.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:21

Art. 2

De VGK is een studentenvereniging. De kring behartigt de belangen van de geschiedkunde in het algemeen en van alle studenten geschiedenis aan de Universiteit Gent in het bijzonder, los van hun politieke voorkeur of levensbeschouwelijke overtuiging. In dat opzicht is de kring pluralistisch. Daarenboven onthouden praesidiumleden in functie zich van alle politieke en filosofische uitingen. Het zetelende praesidium legt in zijn eerste vergadering vast waar en wanneer een praesidiumlid in functie is.


Wordt

De VGK is een studentenvereniging. De kring behartigt de belangen van de geschiedkunde in het algemeen en van alle studenten geschiedenis aan de Universiteit Gent in het bijzonder, los van hun politieke voorkeur of levensbeschouwelijke overtuiging. In dat opzicht is de kring pluralistisch. Daarenboven onthouden praesidiumleden in functie zich van alle politieke en filosofische uitingen. Het is voor een fungerend praesidiumlid verboden om tijdens het functiejaar lid te zijn van een erkende vereniging die onder het Politiek- en Filosofisch Konvent (PFK) valt. Het zetelende praesidium legt in zijn eerste vergadering vast waar en wanneer een praesidiumlid in functie is.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:22

Art. 4

De VGK maakt deel uit van het Faculteitenkonvent, kortweg FK. De VGK is verplicht om jaarlijks een jaarverslag met daarin minstens tien activiteiten voor te leggen aan de Dienst Studentenactiviteiten, kortweg DSA, van de Universiteit Gent. Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet worden ingediend bij de DSA. Dit dient zowel elektronisch als op papier gedaan te worden. Daarnaast moet er ook een exemplaar in het Universiteitsarchief gedeponeerd te worden. De vorm van het jaarverslag wordt uitgelegd op een hiervoor speciaal gelegde vergadering, uitgaande van het FK.


Wordt

De VGK maakt deel uit van het FaculteitenKonvent Gent vzw, kortweg FK. De VGK is verplicht om jaarlijks een jaarverslag met daarin minstens tien activiteiten voor te leggen aan de Dienst Studentenactiviteiten, kortweg DSA, van de Universiteit Gent. Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet worden ingediend bij de DSA. Dit dient zowel elektronisch als op papier gedaan te worden. Daarnaast moet er ook een exemplaar in het Universiteitsarchief gedeponeerd te worden. De vorm van het jaarverslag wordt uitgelegd op een hiervoor speciaal gelegde vergadering, uitgaande van het FK.


Schrijfwijze FaculteitenKonvent niet conform de officiële titel in het huidig statuut: Faculteitenkonvent -> FaculteitenKonvent Gent vzw.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:24

Art. 11

e) De ALV dient minstens 14 dagen op voorhand aangekondigd te worden.


Wordt

e) aangezien het praesidium het blijkbaar niet nauw neemt met statuten van onze vereniging moet de ALV pas aangekondigd worden 15 minuten op voorhand.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:26

Addendum aan het eerder voorstel van Ivo:

In addendum: vanaf dit statuut zal 'VGK' in deze statuten telkens vervangen worden door 'V.G.K.'
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:52

Art. 4

De VGK maakt deel uit van het Faculteitenkonvent, kortweg FK. De VGK is verplicht om jaarlijks een jaarverslag met daarin minstens tien activiteiten voor te leggen aan de Dienst Studentenactiviteiten, kortweg DSA, van de Universiteit Gent. Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet worden ingediend bij de DSA. Dit dient zowel elektronisch als op papier gedaan te worden. Daarnaast moet er ook een exemplaar in het Universiteitsarchief gedeponeerd te worden. De vorm van het jaarverslag wordt uitgelegd op een hiervoor speciaal gelegde vergadering, uitgaande van het FK.


Wordt

De VGK maakt deel uit van het Faculteitenkonvent, kortweg FK. De VGK is verplicht om jaarlijks een jaarverslag met daarin minstens tien activiteiten voor te leggen aan de Dienst Studentenactiviteiten, kortweg DSA, van de Universiteit Gent. Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet worden ingediend bij de DSA. Dit dient zowel elektronisch als op papier gedaan te worden. Daarnaast moet er ook een exemplaar in het Universiteitsarchief gedeponeerd te worden. De vorm van het jaarverslag wordt uitgelegd op een hiervoor speciaal belegde vergadering, uitgaande van het FK.


Taalkundig.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:53

Art. 12

§9. Een kandidaat voor een andere praesidiumfunctie moet voldoen aan volgende voorwaarde:
a) 11 studiepunten behaald hebben binnen de bacheloropleiding Geschiedenis


Wordt

§9. Een kandidaat voor een andere praesidiumfunctie moet voldoen aan volgende voorwaarden:
a) 11 studiepunten behaald hebben binnen de bacheloropleiding Geschiedenis
b) ingeschreven zijn in de bacheloropleiding Geschiedenis
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker

WouterR
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 4912
Lid geworden op: 07 Jan 2015, 14:13
Locatie: Secretarisdorp

Re: VGK 17/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor WouterR » 16 Mei 2017, 12:55

Art. 3

De VGK verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid, en heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven. De Kring stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academische personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten te bevorderen. Dit door het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten en/of debatten. De VGK organiseert studiegerelateerde activiteiten en het onthaal van de eerste bachelorstudenten bij de opening van het academisch jaar. De VGK richt in haar secretariaat permanenties in en staat studenten bij waar mogelijk.


Wordt

De VGK verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid, en heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven. De Kring stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academische personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten te bevorderen. Dit door het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten en/of debatten. De VGK organiseert studiegerelateerde activiteiten en het onthaal van de eerste bachelorstudenten bij de opening van het academisch jaar. De VGK richt in haar secretariaat permanenties in en staat studenten bij waar mogelijk.
There's two things in this world that I do not trust when they're wireless. That is phones, and marionettes. - The Rocker


Terug naar “2016-2017”
  Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron