Vlaamse Geschiedkundige Kring-

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the Register link to proceed.


Mondiale Processen in een historisch perspectief

Fiere
Gebruikersavatar
Berichten: 51
Lid geworden op: 04 Jul 2016, 20:13
Locatie: Vlaams-Brabant

Mondiale Processen in een historisch perspectief

Berichtdoor Fiere » 21 Sep 2016, 20:17

Dit vak wordt gedoceerd door 4 verschillende professoren. Zij nemen elk een bepaalde periode voor zich. In het vak wordt er een algemeen historisch kader geschetst waarin een langetermijnperspectief op de toenemende integratie van de wereld wordt gegeven. Aan de hand van verschillende casussen en een comparatieve benadering van technologische, economische en institutionele factoren wordt ‘de opgang van het Westen’ verklaard als een niet noodzakelijke ontwikkeling. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de middeleeuwse en vroegmoderne islamrijken, evenals het Byzantijnse keizerrijk. Het lesmateriaal bestaat uit een reader, aangevuld met powerpoint-projecties.

Het examen
Het examen van dit vak is opgedeeld uit een tiental kleinere vragen die elk op minstens 1, maximaal 3 punten staan.

Examenvragen 2012-2013
1. Hoe zet Stearns de wereldreligies voor het jaar 1000 binnen het geheel van globalisering/expansie?
2. De nomadische expansie was zowel destructief als constructief. Leg uit + maak een onderscheid tussen lokaal en globaal niveau.
3. Geef een voorbeeld van hoe westerse kennis door anderen is opgenomen of omgekeerd.
4. Wat is het verschil tussen de relatie tussen kooplieden en de vorst in de islamitische expansie en de Europese expansie?
5. De focus enkel op technologie en wetenschap leggen leidt vaak tot een "The West and the Rest"-verhaal. Geef een voorbeeld dat deze stelling bevestigt.
6. Leg de geopolitieke revolutie volgens het artikel van Tamerlane uit.
7. Geef de drie buskruitrijken + tijd + leider (kadertje)
8. Welke drie elementen zijn nieuw in het 19e eeuwse imperialisme?
9. Wat is een ' Verbeelde gemeenschap'?
10. Vind je de 19e eeuw een breukmoment in de geschiedenis van globalisering? (Persoonlijk + beargumenteren)

Tweede zit 2013-2014
1.Leg uit puzzle of tribal empires (Arabische rijk, Mongoolse rijk...)
2. wat zijn volgens Said de kenmerken van oriëntalisme?
3. Verspreiding van Islam in Afrika: welke waren de 3 kerngebieden + info
4. industrialisering van wapens en de gevolgen hiervan.
5.voorbeeld van "Westerse wetenschap" die eigenlijk helemaal niet zo Westers is.
etc.

Eerste zit 2015-2016

1. Geef de vier definities van moderniteit volgens Cooper (Frederick Cooper, niet Alice).
2. Wat zijn de prime movers van de moderniteit?
3. Welke vier factoren zorgen voor interactie tussen culturen in de premoderne wereld?
4. Leg uit: acculturatie, accommodatie en appropriatie.
5. De Haïtiaanse Revolutie: geef een voorbeeld van hoe die kan gezien worden als een vorm van westers hegemonische moderniteit en als een vorm van alternatieve moderniteit.
6. Hoe kan men wetenschap inschakelen om de moderniteit te bevorderen? Geen een 17e-19e eeuws voorbeeld waarmee men het lokaal aanzien poogt te winnen.
7. Waarom staat traditie ontwikkelingshulp in de weg?
8. Moderniteit en kolonialiteit kunnen gezien worden als twee kanten van eenzelfde medaille.
> Van welke stroming is deze stelling?
> Pas dit toe op Latijns-Amerika.

Tweede zit 2015-2016

Geef 4 kritiek op de Moderniteit (in totaal zijn er vijf).
Beschrijf de visie van Lafitau op exotische godsdienst en etniciteit en vergelijk dat met voorgaande visies (die van José de Acosta).
Geef een voordeel en een nadeel om te spreken van de Moderniteit als Westerse hegemonie + geef een voor- en nadeel om te spreken van alternative modernities.
Beschrijf de fases van Modernisering in Latijns-Amerika volgens Larraín.
Bespreek continuïteit en overlap tussen kolonialiteit en ontwikkelingshulp.
Bespreek de visie van Bassala op koloniale wetenschap en geef de kritiek op zijn visie.
Bespreek de Grote Domesticatie.
Bespreek en situeer (als in: waarom is dit belangrijk; wat toont het aan) de Archaïsche en Vroegmoderne globalisering.

LennertVN
Gebruikersavatar
V.G.K. Sexy Sec
Berichten: 118
Lid geworden op: 27 Mei 2017, 20:39
Locatie: Citizen of the world dahhling

Re: Mondiale Processen in een historisch perspectief

Berichtdoor LennertVN » 10 Jun 2018, 12:59

Examenvragen eerste zit 2017-2018 (Examen 9/06)

- In de discussie van het discours rond de terroristische aanslagen van 2015 in Parijs wordt de problematiek van de radicalisering van de islam vanuit 2 invalshoeken benaderd. In termen van "primordialisme" en eerder als reactie tegen "de ontworteling" van de moderniteit. Wat houden deze beide processen juist in?

- In Mignolo's "The darker side of the renaissance" spreekt hij van een kolonisering van ruimte en tijd. Wat bedoelt hij hier mee? Wat heeft dit met modernisering te maken?

- Hoe komt het dat globalisering, althans volgens Anthony Giddens, vanzelf uit processen van modernisering volgt?

- Ondanks het aanhoudende belang van religie als een manier om cultureel verschil te 'denken' in de vroegmoderne tijd, zien we dat ook binnen die religieuze referentiekaders, kennis van de natuurlijke mens steeds belangrijker wordt. Geef 2 voorbeelden, en bespreek de precieze rol die etnografische kennis er speelde binnen het religieuze project.

- Wat was de moderniseringstheorie in het midden van de 20ste eeuw en waarom was het zo belangrijk in de dekolonisatie van Afrika?

- Welke 3 Europese naties hadden de meeste verscheepte slaven in de transatlantische driehoekshandel? Wat was (bij benadering) het totale aantal slaven dat in Noord en Zuid-Amerika aankwam, en welke gebieden van dat continent nam het grootste aantal slaven af?
I've never really wanted to go to Japan, simply because I don't like eating fish. And I heard it is very popular out there in Africa -Britney Spears

Worender
Gebruikersavatar
V.G.K. Vieze Vice
Berichten: 379
Lid geworden op: 21 Mei 2017, 11:43

Re: Mondiale Processen in een historisch perspectief

Berichtdoor Worender » 05 Jul 2018, 10:21

Examenvragen eerste zit 2017-18 (examen 28/06)

1. Edward Said omschrijft Oriëntalisme als een instrument van koloniale overheersing. Wat bedoelt hij?
2. In het politieke debat in India zijn drie verschillende houdingen te onderscheiden ten opzichte van het "Westers" model van modernisering. Geef de drie posities en omschrijf kort hun concrete invulling.
3. Wat is 'anachronisme' volgens Dipesh Chakrabarty? Hoe wordt het gebruikt om de relaties tussen verschillende culturen te organiseren? En hoe kunnen we weerwerk bieden?
4. In weerwil van het klassieke diffusie-model, stellen historici in de feiten vast dat een strikt onderscheid tussen Europees 'centrum' en niet-Europese 'periferie' voor vroegmoderne kennisproductie niet echt bruikbaar is. Illustreer deze stelling via het historisch voorbeeld van Nicolas L'Empereur's botanische werk Jardin de Lorixa (begin 18e eeuw)
5. Wat bedoelt James Ferguson met de uitdrukking 'ontbindende moderniteit' [decomposing modernity], en wat zijn volgens hem de resultaten van deze ontbinding?
6. Waarom en hoe namen West-Afrikanen actief deel aan de slavenhandel? Denk aan het argument van Joseph Miller in Way of death, zoals besproken in de les.
"Yes, well... I suppose that life is irregular." ~ Samwell Tarly

Alex Peetermans
Gebruikersavatar
Forumpersoonlijkheid van de maand
Berichten: 1738
Lid geworden op: 23 Okt 2012, 22:25
Locatie: Wemmel

Re: Mondiale Processen in een historisch perspectief

Berichtdoor Alex Peetermans » 08 Jul 2018, 09:07

das al een stuk minder vaag dan in mijn tijd geworden...
dat waren vroeger 10 open vragen op 2 punten elk...
needless to say, je haalt bijna nooit 2 op 2 op een vraag :p
Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken. - Johannes Wolfgang Goethe

Lemmiwinks
Berichten: 1
Lid geworden op: 08 Jun 2019, 13:59

Re: Mondiale Processen in een historisch perspectief

Berichtdoor Lemmiwinks » 08 Jun 2019, 14:14

Eerste zit 2019

V1: Arjun Appardurai bespreekt in zijn studie 'Modernity at large' het fenomeen van 'diaspora-gemeenschappen'. In welke mate uiten zich de problemen van de modernisering hier op een specifieke manier?
V2: De periode tussen 1945 en de jaren 1960 kan als 'High modernity' omschreven worden. Welke model van modernisering staat hierbij centraal? Hoe uit zich dit in West-Europa en hoe in Latijns-Amerika of Afrika?
V3: "Europe connected, subjugated and made tributary other people's industrious revolutions." Wat verstaat men onder 'industrious revolution'? Wat bedoelt C. Bayly met deze uitspraak?
V4: Wat is de centrale stelling van Balsalla's diffusie model, en welke dier hoofdkritieken kan men er op leveren?
V5: Kennis en macht waren nauw verweven in de context van de vroegmoderne christelijke missionering. Toch waren er grenzen aan de koloniale kennis/macht. Bespreek dit fenomeen en illustreer aan de hand van het christendom in vroegmodern China.


Terug naar “Tweede Bachelor”
  Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast