Pagina 1 van 1

historische kritiek van woord en beeld in massamedia

Geplaatst: 10 Sep 2014, 20:01
door Charlotte_V
Dit is een vak, gedoceerd door G. Deneckere, dat geïnteresseerde studenten uit verschillende disciplines een theoretisch-methodologisch referentiekader biedt voor een historisch-kritische omgang met mediaboodschappen. Met behulp van theoretische inzichten uit andere disciplines (semiotiek, iconologie, cultural studies, …) worden de studenten gesensibiliseerd voor de retorische strategieën en de bewuste en onbewuste manipulatie van woord en beeld in een historisch perspectief. De relatie tussen (beeld)taal, macht en geschiedenis staat centraal.
De leerstof bestaat uit: Concepten en modellen voor de studie van massacommunicatie, Historische kritiek van mediaboodschappen, Objectiviteit en vertekening, Methoden voor een kritische analyse van mediaboodschappen, Historische veranderingen in de ‘publieke sfeer’, Beeldcultuur, beeldvorming, beeldkritiek en Onderzoeksjournalistiek. 20% van de punten kan verdiend worden met een werkstuk, individueel of in groep en participatie. De andere 80% is een schriftelijk examen met open vragen.

nuttige links:
ECTS fiche: http://studiegids.ugent.be/2014/NL/stud ... 002066.pdf
topics vorig jaar:http://vgk-flwi.fkgent.be/vgkforum/viewtopic.php?f=303&t=9655

examenvragen 2013-2014 eerste zit
vraag1: Leg uit en breng met elkaar in verband: Flat Earth News en Slow Journalism
vraag2: Leg mythe uit volgens het denkkader van Barthes
vraag3; Entman heeft kritiek op 'journalistieke objectiviteit'. Hij denkt dat een goed begrip van framing dit zou kunnen verbeteren. 1) leg uit en 2) geef je eigen mening adhv andere concepten uit de cursus.
vraag4: Foto van #bringbackourgirls. De foto dateert van 2011 en is genomen in een totaal andere context dan het vandaag gebruikt wordt. Reflecteer over het hergebruiken van foto's adhv de cursus.

Re: historische kritiek van woord en beeld in massamedia

Geplaatst: 11 Jun 2015, 16:06
door Charlotte_V
vragen eerste zit 2014-2015:
vraag1 : leg de term churnalism uit met voorbeelden uit de les
vraag 2: leg begrippen connotatie, denotatie en mythe uit (Barthes), gebruik hiervoor de term Arabische lente en leg uit waarom Maher Hamout dit geen goede term vindt.
vraag: moest je curator zijn van een tentoonstelling over gruwelbeelden uit WO I, hoe zou je het aanpakken? hoe zou je de campassion fatigue vermijden, etc. enerzijds door historische kritiek anderzijds door semiotiek. Toon dit vervolgens ook aan hoe in de film night will fall toegepast werd.
vraag 3: (artikels over gebruik van drones): leg uit hoe dit in de media aan bod komt gebruik hiervoor drie thema's: 1 verplicht: onderzoeksjournalistiek, andere keuzes: framing, propaganda, compassion fatigue,ect.