Pagina 1 van 1

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geplaatst: 29 Sep 2013, 13:32
door Boudry
Dit vak heeft tot doel de student inzicht te laten verwerven in de gevolgen van het feit dat ondernemingen als open systemen functioneren binnen een context van “stakeholders”. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt benaderd vanuit een bedrijfseconomisch perspectief waarbij organisaties interageren met stakeholders en de natuurlijke omgeving. In nauwe samenhang met maatschappelijk verantwoord ondernemen worden basisinzichten met betrekking tot duurzaam ondernemen en bedrijfsethiek behandeld. Het opleidingsonderdeel draagt vooral bij tot een beter begrijpen van het functioneren van ondernemingen in hun ruimere (maatschappelijke) context. Bovendien worden concepten, modellen en theorieën geboden om wetenschappelijk onderbouwde analyses van problemen van maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen uitvoeren.

Nuttige links:
ECTS-fiche
Topic vorig jaar