Vlaamse Geschiedkundige Kring-

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the Register link to proceed.


Mondiale processen in historisch perspectief

miss fraise
Berichten: 299
Lid geworden op: 15 Sep 2009, 20:32
Locatie: Bredene
Contact:

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor miss fraise » 04 Jun 2012, 20:31

Moet je bij de vraag "definieer volgende termen" antwoorden in 5 regels of er een essay van maken?

JordyS
Gebruikersavatar
Berichten: 4117
Lid geworden op: 22 Jan 2010, 13:53
Locatie: Secretarisdorp

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor JordyS » 04 Jun 2012, 20:47

Ik denk dat daarmee 5 regels worden bedoeld.

EmielD

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor EmielD » 05 Jun 2012, 09:31

wizz schreef:door Gast » do 31 mei 2012, 15:38
Gast
Hallo, Ik had wat moeite met structuur in de lessen van professor Van Steenbergen te volgen. Zou iemand me kunnen vertellen wat hij of zij heeft geantwoord op deze vraag?
Bespreek in het licht van de nomadische expansie omstreeks het keerpunt ʻ1000ʼ (zoals geconcipieerd door Stearns !) de historische contingentie van Ibn Khaldūnʼs visie op de verhouding tussen nomadisch-agrarische en sedentaire-stedelijke gemeenschappen.

heel erg bedankt!

Ja kijk, ik begrijp die vraag eigenlijk ook niet, kan iemand verduidelijken wat hij hier precies vraagt? bespreek de historische contingentie van K visie? en dan in het licht van de nomadische expansie...


Niemand? Ik geraak ook niet echt uit de wijs met deze vraag ...

Dancet
Gebruikersavatar
Pro-Web
Berichten: 8156
Lid geworden op: 17 Sep 2008, 13:32
Locatie: Oostende

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor Dancet » 05 Jun 2012, 11:44

Mijn antwoord van vorig jaar, ik denk dat je er wel wat nuttige dingen kunt uithalen.

Bespreek de gevolgen van nomadische expansies voor sedentaire samenlevingen, in het licht van de duurzaamheid van premoderne wereldrijken, en illustreer aan de hand van historische voorbeelden.
Vanaf of zelfs vroeger dan de 18de eeuw v. Chr. waren nomaden altijd een gevaar voor rijkere sedentaire beschavingen. De laatste grote Nomadische invasie was in de 13de eeuw met de komst van de Mongolen en hun Turkse bondgenoten. Tribale populaties leefden traditioneel gezien altijd in de woestijnen van de Sahara tot de Gobi woestijn in het Verre Oosten. Zelfs de Mongolen in het Midden Oosten en Centraal Azië hebben zich echter tot de Islam bekeerd en na hun aanvankelijke bedreiging de Dar-al Islam de de mogelijkheid tot reizen uitbreidde.
Islam verspreidde zich in de grote Islamitische Middenperiode door twee factoren. De eerste factor was de opmars van de Turkse pastorale moslims die sinds de 11de eeuw grote rijken uitbouwden. De tweede factor was de langzaam, maar zekere infiltratie van gebieden die aan de Indische oceaan lagen.
Casus: Turken
Het Midden Oosten kende al contact met de Turken sinds de late oudheid/vroege middeleeuwen. De Gök Turken sloten al via huwelijken politieke allianties met de Byzantijnen en Chinezen in de 6de eeuw. Later werden de Turken als slavensoldaten gerekruteerd bij de Abassiden en zouden ze er in slagen om grote macht uit te oefenen binnen het Abassidische rijk. Rond het jaar 1000 vielen de Oghuzz Turken omwille van demografische druk het Midden-Oosten binnen. Het gevolg hiervan was een constante verzwakking van het Byzantijnse rijk en de opeenvolging van meerdere tribale rijken. De Seldjuken zouden er de machtigste Turken worden. Pas vanaf de Ottomanen zou er geleidelijke weer een stabiel politiek rijk ontstaan.
Destabilisatie:
Doorheen de geschiedenis zijn de meeste wereldrijken ten prooi gevallen door invasies of immigraties van nomaden. (Sassaniden en Byzantijnen door Arabieren bv.) De invasies van nomaden waren tegelijkertijd meestal ook een kracht die een nieuw rijk tot stand kon brengen of een oud rijk nieuw leven inblazen door integratie van de nomaden.
Invasie en immigratie op grote schaal kon gevaarlijke ziektes met zich mee brengen. (Vb. Mongolen die de pest naar de Krim brachten en zo naar Europa)
De Turkse invasies vanuit het oosten zorgden voor egalitaire, tribale systemen waardoor de islamitische wereld politiek heel erg versnipperd kon raken. Vooral in de latere eeuwen en het oostelijk deel van de Islamwereld. Het principe van tanistry was hier verantwoordelijk voor. Volgens Fletcher kan men hier spreken over een Turks-Mongools traditie van de Grote Khan. Tanistry hield in dat er geen eerstgeboorterecht bestond. Er bestaat een clan met koninklijk statuut en binnen de clan wordt leiderschap door het meest getalenteerd mannelijk lid opgeëist. Opvolingsmomenten waren dus tot de Ottomanen tijden van eeuwenlang vechten. Hierdoor was er een zeer grote politisering van de maatschappij. Voor landbouwmaatschappijen konden de gevolgen zeer destructief zijn. Het tanistry systeem was dan ook bedoeld voor een nomadische maatschappij waar de gevolgen voor de economie miniem waren. De loyaliteit lag bij de persoon van de koning en niet het koningschap zelf. Het waren de persoonlijke relaties die met de heerser telde.
De Ottomanen kwamen tanistry te boven in drie fasen:
  1. Tribale fase = tanistry waardoor heel de maatschappij betrokken wordt in opvolgingsstrijd. Na opvolging zoekt men externe vijanden en doet men aan expansie om de samenleving samen te houden.
  2. Verovering Constantinopel in 1453. Symbolische verovering. Functie van Sultan als opvolger Byzantijnse keizer wordt geïnstitutionaliseerd. Ook persoonlijke relaties worden geïnstitutionaliseerd. Ook nieuwe legers met ‘surrogaat’ nomaden door slavenimport die voorbestemd zijn om janitsaren te worden. Tanistry wordt geïnstitutionaliseerd  broederstrijd wettelijk geregeld.
  3. Rijk laat zijn tribale achtergrond varen. Loyaliteit nu eerder toegewijd aan het concept van Ottomaanse dynastie (dat het godgegeven recht heeft om te regeren). Het leger is professioneel, niet meer persoonlijk gebonden aan Sultan, maar betaald door landbouwinkomsten via administratie.
Conclusie: Sultan groeit van een tribale leider met macht gebaseerd op persoonlijke banden en capaciteiten uit tot een dynastie en instituut. Maatschappij evolueert van paternaal systeem naar patrimoniaal system. (Weberiaanse visie) Ontwikkelingen verticale en piramidale hiërarchie.
Stabilisatie:
Tegelijkertijd konden de invasies uiteindelijk ook stabiele factoren voortbrengen. Zo was waren voorspoedige uitwisselingen en handel tussen Azië en Europa sterk uitgebreid tijdens de Pax Mongolica. Tijdens deze periode zouden de twee belangrijkste technologische imitaties uitgevoerd worden. De Europeanen zouden buskruit en papier uit China leren maken. Zowel buskruit en papier zouden nog een grote rol spelen in de toekomstige globalisering.
De komst van allerlei volkeren zoals de Oghuz turken en de Mongolen zorgden voor opeenvolgingen van tribale rijken en heel veel geweld. De Turken en het Turks zouden de politiek van de machthebbers worden en het Arabisch zou beperkt worden tot de taal van religie en cultuur.
Tussen de 14de en 20ste eeuw zou er een zekere duurzaamheid bereikt worden.
CASUS: Ibn Khaldun: zijn cyclische visie op het overgaan van sedentaire naar stedelijke samenleving berust op een vernuftig historische opmerkzaamheid!:
Hij schreef het werk Kitab al I’bar dat bestaat uit drie delen:
- de Muqaddima als inleiding
- Geschiedenis van Noord-Afrika
- Geschiedenis van het midden Oosten
Het was zijn ambitie om verbanden te leggen en een theoretisch kader voor de geschiedenis te creëren. Hij beschouwde geschiedenis niet als iets dat traditioneel overgenomen moet worden. Geschiedenis is een wetenschap dat op de rede moet steunen.
In zijn werk wil hij verbanden leggen. Hij bestudeerde wereldrijken, nomaden en monotheïsme samen als een systeem van menselijk samenleven. Zijn inzichten zijn vandaag de dag nog van grote waarde.
Hij stelde dat de nomadische-agrarische samenleving en de stedelijke samenleving tegenover elkaar. Ze hebben elk hun functie en zijn cyclisch verbonden.
Hij bespreekt hoe voor de Islamwereld er altijd eerst nomadisch-agrarische samenlevingen waren. Ze bekommeren zich voor hun levensonderhoud met het eenvoudige en noodzakelijke en pas later om het aangename het overbodige. Wanneer hun levensomstandigheden beter worden en wanneer ze een grotere welstand bereiken dan nodig is om in leven te blijven, kunnen ze meer rust nemen zodat ze zich samen kunnen richten op zaken die niet strikt noodzakelijk zijn. Mensen hebben elkaar ook nodig om in hun levensonderhoud te voorzien en er is een grote groepssolidariteit aanwezig.
Wanneer de overdaad en voorspoed echter toenemen, krijgen ze behoefte aan luxe. Ze worden stedelingen. Dat wil zeggen mensen die op vaste plaatsten, dus in steden, wonen. Ze oefenen een ambacht uit of drijven handel om in hun onderhoud te voorzien. Ze hebben meer inkomsten dan nomaden en boeren en zijn ontstegen en een hogere levensstandaard hebben. Zowel het leven van boeren en nomaden, als dat van stedelingen is natuurlijk en noodzakelijk.
Aanvankelijk is er ook een grote groepssolidariteit/verband die de nomadische en agrarische samenleving sterk en verbonden maakt. De drang om te overheersen en verzet te bieden kan alleen ontstaan op basis van groepssolidariteit. Die is nodig voor politieke macht en groei van een rijk. De omvang, het expansievermogen en de duur van een dynastie zijn afhankelijk van het aantal mensen dat haar steunt. Hoe groter solidariteit hoe langer dynastie zal regeren.
Dynastieën hebben voor Ibn Khaldun meestal niet een lange levensduur. Meestal niet meer dan drie generaties. De eerste generatie heeft nog de nomadische eigenschappen van haar voorouders. Bij de tweede generatie verandert de agrarische-rurale cultuur in een stedelijke cultuur, als gevolg van d verworven politieke macht en comfortabele leven. De derde generatie weet niets meer van de tijd van het nomadenleven. Ze worden decadent en incompetent. In dat geval zou een heerser andere dienaren moeten zoeken. Vroeg of laat zal de dynastie vallen en zal een andere agrarische-nomadische clan/stam/samenleving de macht overnemen of een nieuw rijk stichten.
Ibn Khaldun schreef verder hoe religie een dynastie bij haar ontstaan een toegevoegde bron van kracht verleent, naast de kracht van de groepssolidariteit die wordt bepaald door het aantal aanhangers. Wanneer de kleur van de religie echter begint te vervagen dan zal de dynastie verzwakken en zal ze enkel nog op groepssolidariteit kunnen steunen. Dit is exact wat er gebeurd is met het grote Umayadische rijk. De ‘Umma bestond nu los van het rijk.
Uiteindelijk wordt de stedelijke cultuur door de voorgaande dynastie overgedragen op de volgende. Hoe machtiger de dynastie, hoe groter haar invloed op de stedelijke cultuur. Stedelijke cultuur is immers het gevolg van welvaart, welvaart is het gevolg van rijkdom en welstand, en rijkdom en welstand zijn het gevolg van politieke macht e zijn afhankelijk van de bezittingen van een bepaalde dynastie. Alles staat dus in verhouding tot macht.
If we amplify everything, we hear nothing.
- John Stewart

Gast

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor Gast » 05 Jun 2012, 17:37

Iemand toevallig de vraag van 'technologisch determinisme' en de kritiek gevonden?


Alvast bedankt!

Gast

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor Gast » 07 Jun 2012, 09:05

Hallo, ik zoek nog volgende vragen:

1.Wat was de relatie tussen politieke autoriteit en commerciële netwerken in de dertiende en veertiende eeuw ? Hoe hadden de belangen en cultuur van heersers in gans het Afro-Eurasiatische gebied een impact op de reikwijdte en de beperkingen van handelsroutes, op de waren die werden verhandeld, en op het succes of het falen van handelsgemeenschappen ? Geef details uit specifieke historische voorbeelden.

2.Gruzinski staat in zijn boek La pensée métisse erg kritisch tegenover twee basisnoties: cultuur en identiteit. Geef zijn voornaamste kritiek op beide begrippen weer.

3. Hoe verliep de expansie in Zuid-Oost-Europa?

StefanieVdJ
Berichten: 7
Lid geworden op: 01 Jun 2012, 15:52

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor StefanieVdJ » 07 Jun 2012, 09:19

Gast schreef:Hallo, ik zoek nog volgende vragen:

1.Wat was de relatie tussen politieke autoriteit en commerciële netwerken in de dertiende en veertiende eeuw ? Hoe hadden de belangen en cultuur van heersers in gans het Afro-Eurasiatische gebied een impact op de reikwijdte en de beperkingen van handelsroutes, op de waren die werden verhandeld, en op het succes of het falen van handelsgemeenschappen ? Geef details uit specifieke historische voorbeelden.

2.Gruzinski staat in zijn boek La pensée métisse erg kritisch tegenover twee basisnoties: cultuur en identiteit. Geef zijn voornaamste kritiek op beide begrippen weer.

3. Hoe verliep de expansie in Zuid-Oost-Europa?


1. De politieke autoriteit geeft vorm aan de dynamiek van de commerciële netwerken in de 13de en 14de eeuw.
Vb. Mongoolse rijk: hoe kunnen pastorale nomaden de bronnen van sedentaire volkeren 'veroveren'? Door het stimuleren van handel. Creatie gunstige voorwaarden voor handel in de 13de en 14de eeuw. Pax Mongolia: Mongolen investeren in bescherming van de handelswegen en handelaars, en kosten handelsreizen worden voorspelbaar. Wederopleving van de overlandhandel doorheen Eurazië ( de Zijderoute). Vb. ortogh: commercieel partnerschap tussen een handelaar en een lid van de Mongoolse elite. Ook culturele uitwisseling: onder invloed van de Chinese schilderkunst ontstaat een Perzische miniatuurkunst. De uitwisseling van cultuur berust niet op toeval, maar berust op de smaakvoorkeuren van de Mongolen (actieve agens). In de late 14de eeuw neemt de overlandhandel doorheen Eurazië af - vanwege conflicten tussen de verschillende Mongoolse rijken.
Vb. Verandering in het subsysteem van het Midden-Oosten: gedurende de eerste helft van de 13de eeuw dominantie van de Perzische Golfroute en Bagdad. De dominantie wordt versterkt vanwege de aanwezigheid van de kalief. Tussen 1250-1260 kantelt het evenwicht: Mamlukken worden heerser in Egypte (i.p.v. de Ayyubiden); Bagdad wordt veroverd door de Mongolen (1258) en de kalief verhuist - bijgevolg - naar Caïro (aanwezigheid van de kalief in Caïro draagt bij tot de belangrijkheid van Caïro in de islamitische wereld). Rode Zeeroute neemt toe aan belang. Steden in het zuiden van India nemen aan belang toe, vb. Kollam, Calcutta.
Vb. Verandering in het subsysteem van Europa: jaarmarkten in de Champagnestreek (Troyes, Provins, Langny en Bar-sur-Aube) onder bescherming van de graven van Champagne en Brie - belangrijke verbinding tussen Noordwest-Europa en de Italiaanse handelstaten (geen directe verbinding tussen Noordwest-Europa en het Mediterrane gebied). Einde 13de eeuw: achteruitgang jaarmarkten - ondermeer omdat de Vlaamse handelaars vanwege politieke redenen de jaarmarkten niet meer mochten bezoeken. Italianen gaan rechtstreeks naar Brugge.
Vb. Calcutta was het centrum van de pepermarkt - Zamorin ('heer van de zee'): moedigt moslimhandelaars aan om naar Calcutta te komen.

2. Serge Gruzinski stelt dat 'métissage' niet verward mag worden met een 'mengsel' - omdat een 'mengsel' vooronderstelt dat een pure of authentieke manifestatie van een cultuur vermengd wordt met een andere pure of authentieke manifestatie van een cultuur. Om deze vooronderstelling te vermijden, raadt Serge Gruzinski aan om kritisch te staan tegenover twee basisnoties: 'cultuur' en 'identiteit'.

Cultuur: Serge Gruzinski keert zich tegen 'een ideologie van multiculturalisme' - primaire en onbeheersbare agency van individuele menselijke praktijken en overtuigingen, niet gedetermineerd door een inbedding in een bepaalde cultuur.
Identiteit: agency niet ingebed in cultuur + agency staat niet in relatie tot cultuur, maar in relatie tot steeds veranderende (historische) contexten - identiteit is geen gegeven, maar een geconstrueerde realiteit.

Zelf zoek ik nog een antwoord op volgende vragen:

1. Beoordeel, illustreer en bespreek de stelling dat nomadische expansie omstreeks het keerpunt ʻ1000ʼ (zoals geconcipieerd door Stearns!) een absolute voorwaarde vormde voor een eerste ʻglobaliseringsʼ-fase.

2. Wat bedoelt Latour met “accumulatiecyclus”? Leg dit uit aan de hand van het voorbeeld dat Latour zelf gebruikt.

3. Hoe verliep de expansie van de Islam in India?/Zuidoost-Azië/Afrika/Zuidoost-Europa?

4. Bespreek de verschillende administratief-politieke organisatievormen die het Russische imperiale bewind in Centraal-Azië opzette.

bob
Berichten: 9
Lid geworden op: 07 Jun 2012, 10:40

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor bob » 07 Jun 2012, 11:21

Zijn de 2 spoorlijnen die Cordier in zijn les aanhaalde de transcaspische en de orenburg-tashkent lijn?

Sander_
Berichten: 138
Lid geworden op: 10 Okt 2009, 11:09

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor Sander_ » 07 Jun 2012, 15:14

Idd dit zijn de transkaspische en orenburg-tashkent lijn. De Trans-Kaspische was belangrijk voor haar rol in troepentransport en mogelijke verdediging en startte aan de Kaspische zee; de orenburg-tashkent voor de kolonisatie (rechtstreekse verbinding met Rusland). Daarnaast speelden beiden nog een rol in de economie, zo kon men katoen en vruchten zoals meloenen beginnen uitvoeren naar Rusland. Tenslotte hadden ze ook een rol in het instellen van de Sovjet dictatuur, omdat de spoorarbeiders en kolonisten (uitgestotenen van de maatschappij) socialistische ideeën meebrachten.

carapils

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor carapils » 07 Jun 2012, 18:59

Hoe verliep de expansie in Zuid-Oost-Europa?

Die liep parallel met de expansie van de Ottomanen in Roemelië, de Balkan vanaf de 14e eeuw. Ondanks de godsdienstvrijheid volgens de autonome religieuze naties (millets) werd er toch een hogere persoonsbelasting betaald door de kafir's, de Jizya. Velen hebben dan ook uit economische maatregelen zich bekeerd. Daarnaast in de katholieke delen van het Ottomaanse Rijk vrij veel bekeerlingen wegens de wantrouw die de sultan koesterde tegen de Katholieken (waarvan hun trouw mogelijks in Rome lag bij de paus). Voornamelijk veel bekeerlingen in West-Macedonië, Albanië, Kosovo, Bosnië & Herzegovina (die vnl. katholiek waren). Toch relatief weinig Moslims op de Balkan wegens de 'godsdienstvrijheid' en de integratie van de orthodoxe patriarch in de Ottomaanse bureaucratie (hoofd zetelde in Constantinopel). Ook nog, bekeringen niet echt aangemoedigd omdat de Ottomanen vooral inzaten met de belastingsinkomsten, bekeringen door middel van het zwaard zouden nefaste gevolgen hebben voor de belastingsinkomsten van de Ottomaanse staat en zorgen voor instabiliteit in het 'kruidvat' van Europa.

Hopelijk genoeg?

Gast

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor Gast » 07 Jun 2012, 19:14

carapils schreef:Hoe verliep de expansie in Zuid-Oost-Europa?

Die liep parallel met de expansie van de Ottomanen in Roemelië, de Balkan vanaf de 14e eeuw. Ondanks de godsdienstvrijheid volgens de autonome religieuze naties (millets) werd er toch een hogere persoonsbelasting betaald door de kafir's, de Jizya. Velen hebben dan ook uit economische maatregelen zich bekeerd. Daarnaast in de katholieke delen van het Ottomaanse Rijk vrij veel bekeerlingen wegens de wantrouw die de sultan koesterde tegen de Katholieken (waarvan hun trouw mogelijks in Rome lag bij de paus). Voornamelijk veel bekeerlingen in West-Macedonië, Albanië, Kosovo, Bosnië & Herzegovina (die vnl. katholiek waren). Toch relatief weinig Moslims op de Balkan wegens de 'godsdienstvrijheid' en de integratie van de orthodoxe patriarch in de Ottomaanse bureaucratie (hoofd zetelde in Constantinopel). Ook nog, bekeringen niet echt aangemoedigd omdat de Ottomanen vooral inzaten met de belastingsinkomsten, bekeringen door middel van het zwaard zouden nefaste gevolgen hebben voor de belastingsinkomsten van de Ottomaanse staat en zorgen voor instabiliteit in het 'kruidvat' van Europa.

Hopelijk genoeg?

Daar kan ik wel weg mee. Bedankt.

Carapils

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor Carapils » 07 Jun 2012, 19:21

Nog één iets,

Is er iets van belang vermeld in die ene les over de Congo koning?

Carapils

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor Carapils » 07 Jun 2012, 19:33

Nog één opmerking. CALICUT (Zamorin) ligt aan de Malabarkust, niet CALCUTTA. CALCUTTA (Bengalen) behoort tot het deel van Limberger met Clive Owen en de EIC.

bob
Berichten: 9
Lid geworden op: 07 Jun 2012, 10:40

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor bob » 07 Jun 2012, 19:56

Heeft er iemand nog zoeen last met de vragen van Lecocq van 4 tot en met 8?
Alle hulp zou welkom zijn :p

miss fraise
Berichten: 299
Lid geworden op: 15 Sep 2009, 20:32
Locatie: Bredene
Contact:

Re: Mondiale processen in historisch perspectief

Berichtdoor miss fraise » 07 Jun 2012, 20:10

bob schreef:Heeft er iemand nog zoeen last met de vragen van Lecocq van 4 tot en met 8?
Alle hulp zou welkom zijn :p

Geef je me mail en ze zitten in je mailbox :)


Terug naar “Derde Bachelor”
  Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast