Vlaamse Geschiedkundige Kring-

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the Register link to proceed.


Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Ramses
Gebruikersavatar
Berichten: 332
Lid geworden op: 09 Mei 2010, 10:37

Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Ramses » 26 Sep 2010, 10:35

Deze cursus wordt gedoceerd door H. Coolsaet. De behandelde periode 1945-1990 is een unieke periode in de wereldgeschiedenis, die als 'Koude Oorlog' of ook als het 'bipolaire tijdperk' wordt omschreven. Zowel de belangrijkste gebeurtenissen als de mechanismen die deze gebeurtenissen gekneed hebben zullen worden onderzocht. Speciale nadruk wordt daarbij gelegd op de Oost-Westrelaties, omdat deze de belangrijkste as uitmaakten rond dewelke de naoorlogse wereldorde werd uitgebouwd. Aangegeven zal worden hoe de bipolariteit tot stand kwam, welke invloed deze heeft uitgeoefend over de hele wereld en hoe ze, eerst langzaam en vervolgens steeds sneller, werd uitgehold vanaf de jaren 70.

Nuttige links:
- [url= Deze cursus wordt gedoceerd door H. Coolsaet. De behandelde periode 1945-1990 is een unieke periode in de wereldgeschiedenis, die als 'Koude Oorlog' of ook als het 'bipolaire tijdperk' wordt omschreven. Zowel de belangrijkste gebeurtenissen als de mechanismen die deze gebeurtenissen gekneed hebben zullen worden onderzocht. Speciale nadruk wordt daarbij gelegd op de Oost-Westrelaties, omdat deze de belangrijkste as uitmaakten rond dewelke de naoorlogse wereldorde werd uitgebouwd. Aangegeven zal worden hoe de bipolariteit tot stand kwam, welke invloed deze heeft uitgeoefend over de hele wereld en hoe ze, eerst langzaam en vervolgens steeds sneller, werd uitgehold vanaf de jaren 70.

Nuttige links:
- ECTS-fiche
- Topic vorig jaar
- Allerlei hulpmiddelen bij het studeren

Archief schreef:Hoofdvragen (max. 2 blz., 6 punten)
1. Elke wereldorde streeft naar een status-quo omwille van binnenlandse politieke en internationale doelstellingen. Wat waren deze doelstellingen tijdens de bipolaire wereldorde en hoe werden deze gelegitimeerd?
2. Schets de gevolgen van Mikhail Gorbatsjovs perestroika voor de relaties tussen de Sovjetunie en de Oost-Europese bondgenoten.
3. In de jaren '60 zocht Amerika toenadering tot China. Verklaar waarom.
4. Bespreek de aanleiding en de oorzaken van De Koude Oorlog.
5. Wat is de oorzaak van de Koude Oorlog en leg dit uit aan de hand van botsende veiligheidsconcepten?
6. Hoe past het Europeanisme in het Atlantisme?
7. Wat is de betekenis van de slogan van De Gaulle “We moeten streven naar een Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral”?
8. Wat waren de beweegredenen van Frankrijk, Duitsland en Harmel in de détentepolitiek?
9. Vergelijk de Praagse Lente met de Praagse Coup.
10. Bespreek en plaats het begrip ‘veiligheidsconcept’ tijdens de Koude Oorlog.
11.Leg de ‘politiek van de lege stoel’ die door Stalin werd gevoerd in de Veiligheidsraad van de VN uit. Geef aanleiding en motieven.
12. Wat zijn de drie pijlers van het Atlantisme? Bespreek één van deze pijlers grondig.
13. Welke conclusies kunnen uit de Korea-oorlog getrokken worden?
14. Licht de oorzaken en de aanleidingen van de Hongaarse opstand in 1956 toe.
15. Waarom was de Cuba-crisis een typisch bipolair conflict?
16. Welke gevolgen heeft de Vietnamoorlog op korte en lange termijn gehad?
17. Geef de hoofdlijnen van de détentepolitiek.
18. Op welke manier heeft de afloop van de Chinese burgeroorlog geleid tot een gewijzigde Amerikaanse visie t.o.v. Azië?
19. Verklaar waarom de USSR implodeerde.
20. Wanneer en waarom gaven de Verenigde Staten wel steun aan de oorlog van Frankrijk in Indochina, terwijl ze dan aanvankelijk niet deden?
21. Op wat verschillen de Europese détente en de détente van de grootmachten op vlak van inhoud en doelstellingen. Wat waren hun respectievelijke verwezenlijkingen?
22. Verklaar waarom de Amerikaanse visie veranderde tussen van het Jalta naar het Riga-axioma.
23. Conferentie van London en haar gevolg?
24. Externe en interne gevolgen van de destalinisering?


Bijvragen (max ½ blz, 2 punten)

1. Wat is de aanleiding van de blokkade van Berlijn in 1948 en waarom gingen de Sovjetunie en de de Westerse bondgenoten een krachtmeeting aan?
2. Wanneer en waarom is het Warschaupact opgericht?
3. Wat is de Zjdanov-doctrine?
4. Wat was de hoofddoelstelling van de Harmelpolitiek?
5. SALT.
6. Star Wars.
7. Hoe percipieerde Norikov de houding van de VS tegenover de SU? En welke rol speelde het Marshall plan hierin?
8. Missile gap.
9. Wat zijn de gevolgen van de Duitse toetreding tot de NAVO?
10. Waarom heeft de Franse détente onder De Gaulle niet veel succes gekend?
11. Wat is de Bandung-Conferentie?
12. Artikel 38 van het EDG-verdrag.
13. Riga-axioma.
14. Containment-policy.
15. Massive retaliation.
16. hoe past het einde van de apartheid in de Nieuwe Wereldorde?
17. Wat hield het ‘Nieuwe Denken’ in van M. Gorbatsjov?
18. Wat betekent ‘MAD’?
19. Wat hield de ‘Culturele Revolutie’ in?
20. Wat is het belang van het 20ste partijcongres van de Communistische partij van de Sovjetunie (CPSU), gehouden in 1956?
21. Leg uit: Oslo-akkoorden, 1993.
22. Leg uit: Perestrojka.
23. Vergelijk de Grote Sprong Voorwaarts met de Culturele Revolutie.
24. Redenen waarom de Berlijnse Muur werd opgericht.
25. Wat is de CVSE?
26. Wanneer en waarom werd de Volksrepubliek China opgenomen in de Veiligheidsraad (in de plaats van Taiwan)?
27. Oorzaak (aanleiding) van de Trumanspeech en impact?
28. Wie zijn de "Aziatische Tijgers" en wat verklaart hun expansie in de jaren 1980?
]ECTS-fiche[/url]
- Topic vorig jaar
- Allerlei hulpmiddelen bij het studeren

Archief schreef:Hoofdvragen (max. 2 blz., 6 punten)
1. Elke wereldorde streeft naar een status-quo omwille van binnenlandse politieke en internationale doelstellingen. Wat waren deze doelstellingen tijdens de bipolaire wereldorde en hoe werden deze gelegitimeerd?
2. Schets de gevolgen van Mikhail Gorbatsjovs perestroika voor de relaties tussen de Sovjetunie en de Oost-Europese bondgenoten.
3. In de jaren '60 zocht Amerika toenadering tot China. Verklaar waarom.
4. Bespreek de aanleiding en de oorzaken van De Koude Oorlog.
5. Wat is de oorzaak van de Koude Oorlog en leg dit uit aan de hand van botsende veiligheidsconcepten?
6. Hoe past het Europeanisme in het Atlantisme?
7. Wat is de betekenis van de slogan van De Gaulle “We moeten streven naar een Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral”?
8. Wat waren de beweegredenen van Frankrijk, Duitsland en Harmel in de détentepolitiek?
9. Vergelijk de Praagse Lente met de Praagse Coup.
10. Bespreek en plaats het begrip ‘veiligheidsconcept’ tijdens de Koude Oorlog.
11.Leg de ‘politiek van de lege stoel’ die door Stalin werd gevoerd in de Veiligheidsraad van de VN uit. Geef aanleiding en motieven.
12. Wat zijn de drie pijlers van het Atlantisme? Bespreek één van deze pijlers grondig.
13. Welke conclusies kunnen uit de Korea-oorlog getrokken worden?
14. Licht de oorzaken en de aanleidingen van de Hongaarse opstand in 1956 toe.
15. Waarom was de Cuba-crisis een typisch bipolair conflict?
16. Welke gevolgen heeft de Vietnamoorlog op korte en lange termijn gehad?
17. Geef de hoofdlijnen van de détentepolitiek.
18. Op welke manier heeft de afloop van de Chinese burgeroorlog geleid tot een gewijzigde Amerikaanse visie t.o.v. Azië?
19. Verklaar waarom de USSR implodeerde.
20. Wanneer en waarom gaven de Verenigde Staten wel steun aan de oorlog van Frankrijk in Indochina, terwijl ze dan aanvankelijk niet deden?
21. Op wat verschillen de Europese détente en de détente van de grootmachten op vlak van inhoud en doelstellingen. Wat waren hun respectievelijke verwezenlijkingen?
22. Verklaar waarom de Amerikaanse visie veranderde tussen van het Jalta naar het Riga-axioma.
23. Conferentie van London en haar gevolg?
24. Externe en interne gevolgen van de destalinisering?


Bijvragen (max ½ blz, 2 punten)

1. Wat is de aanleiding van de blokkade van Berlijn in 1948 en waarom gingen de Sovjetunie en de de Westerse bondgenoten een krachtmeeting aan?
2. Wanneer en waarom is het Warschaupact opgericht?
3. Wat is de Zjdanov-doctrine?
4. Wat was de hoofddoelstelling van de Harmelpolitiek?
5. SALT.
6. Star Wars.
7. Hoe percipieerde Norikov de houding van de VS tegenover de SU? En welke rol speelde het Marshall plan hierin?
8. Missile gap.
9. Wat zijn de gevolgen van de Duitse toetreding tot de NAVO?
10. Waarom heeft de Franse détente onder De Gaulle niet veel succes gekend?
11. Wat is de Bandung-Conferentie?
12. Artikel 38 van het EDG-verdrag.
13. Riga-axioma.
14. Containment-policy.
15. Massive retaliation.
16. hoe past het einde van de apartheid in de Nieuwe Wereldorde?
17. Wat hield het ‘Nieuwe Denken’ in van M. Gorbatsjov?
18. Wat betekent ‘MAD’?
19. Wat hield de ‘Culturele Revolutie’ in?
20. Wat is het belang van het 20ste partijcongres van de Communistische partij van de Sovjetunie (CPSU), gehouden in 1956?
21. Leg uit: Oslo-akkoorden, 1993.
22. Leg uit: Perestrojka.
23. Vergelijk de Grote Sprong Voorwaarts met de Culturele Revolutie.
24. Redenen waarom de Berlijnse Muur werd opgericht.
25. Wat is de CVSE?
26. Wanneer en waarom werd de Volksrepubliek China opgenomen in de Veiligheidsraad (in de plaats van Taiwan)?
27. Oorzaak (aanleiding) van de Trumanspeech en impact?
28. Wie zijn de "Aziatische Tijgers" en wat verklaart hun expansie in de jaren 1980?
Vragen tweede zit 2009-2010
Grote vragen:
* Vergelijk de doelstellingen van de Franse détente en de Duitse Ostpolitik.
* Wat was de oorsprong van de Chinees-Sovjetrussische (sic.) breuk en bespreek de impact van de relaties tussen China en de VS hierop.

Kleine vragen, al dan niet in de juiste volgorde:
* missile gap
* eurocommunisme
* essentie van de Suez-crisis
* Waarom was het Tonkin-incident belangrijk?

August

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor August » 09 Feb 2011, 22:41

Waar en wanneer vindt de eerste les plaats

Gast

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Gast » 15 Feb 2011, 13:36

Nu donderdag 11u30, en vrijdag 13u! Allebei in universiteitstraat

Pier Jef

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Pier Jef » 20 Mar 2011, 12:02

Weet iemand waar er een samenvatting is te vinden van het BOEK? Dat zou echt wel zeer handig zijn! Alvast bedankt!!

Pier Jef

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Pier Jef » 22 Apr 2011, 18:29

Echt niemand een samenvatting van het boek?

Michiel_D
Gebruikersavatar
Berichten: 1035
Lid geworden op: 26 Apr 2010, 18:36
Locatie: Koksijde

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Michiel_D » 22 Apr 2011, 19:20

Ik heb geen weet van een samenvatting van het boek. Sorry

Ronny
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 6015
Lid geworden op: 19 Aug 2008, 11:48

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Ronny » 23 Apr 2011, 11:34

Ik dien te zeggen dat, indien uw doel een 10 is, de samenvatting op de VGKsite (plus wat basiskennis en inzicht) volstaat.
Indien uw doel 16+ is, misschien niet.
Wisdom comes to us when it can no longer do any good.

WouterP 4 Franciscus II

Jochen E
Gebruikersavatar
Berichten: 2675
Lid geworden op: 20 Apr 2010, 11:48

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Jochen E » 25 Apr 2011, 11:15

Den Hugo schreef:Beste Jochen,

Het forum is dood, lang leve het forum.

Anton89

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Anton89 » 15 Jun 2011, 09:13

De 'Mad race to moscow', wat betekend dat concreet terug? De toenadering van de westerse europese landen tot de SU als gevolg van de detente?

Jochen E
Gebruikersavatar
Berichten: 2675
Lid geworden op: 20 Apr 2010, 11:48

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Jochen E » 15 Jun 2011, 10:56

Volgens mij wel ja
Den Hugo schreef:Beste Jochen,

Het forum is dood, lang leve het forum.

Gast

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Gast » 19 Jun 2011, 15:09

Ik vroeg me af wat het volledige antwoord is op volgende vraag: "11.Leg de ‘politiek van de lege stoel’ die door Stalin werd gevoerd in de Veiligheidsraad van de VN uit. Geef aanleiding en motieven"
Alvast bedankt!

Michiel_D
Gebruikersavatar
Berichten: 1035
Lid geworden op: 26 Apr 2010, 18:36
Locatie: Koksijde

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Michiel_D » 19 Jun 2011, 16:21

Gast schreef:Ik vroeg me af wat het volledige antwoord is op volgende vraag: "11.Leg de ‘politiek van de lege stoel’ die door Stalin werd gevoerd in de Veiligheidsraad van de VN uit. Geef aanleiding en motieven"
Alvast bedankt!
Ik neem aan dat je dan vrij breed moet gaan, want ik vind zelf ook niets in het boek/notities. Het gevolg was natuurlijk dat de Korea-oorlog onder VN-mandaat kon doorgaan.

Wel dacht ik dat Stalin niet akkoord was met het Veto-systeem van de VN. En dat hij dat zag als een manier waarop de westerse grootmachten hun eigen opinie konden doordrukken. Wanneer er tegenstrijdige opinies zouden zijn, zou er gewoon een status-quo komen.
bijvoorbeeld China eist Hong-Kong op -->GB stelt veto --> opinie van GB haalt het.

Qua motieven kan ik niets meer bedenken

Aanleiding kan je natuurlijk vertellen over de opkomende spanningen na WOII ( Yalta axioma naar Riga axioma). Blokkade Berlijn, botsende veiligheidsconcepten, etc.

Iemand een beter antwoord?

Febe
Gebruikersavatar
Berichten: 476
Lid geworden op: 04 Okt 2009, 14:34

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Febe » 19 Jun 2011, 16:39

De legestoelpolitiek was toch omdat Stalin Beijing i.p.v. Taiwan in Veiligheidsraad wou?
En daardoor kan VS (VN mandaat) troepen naar Korea sturen.

En dat wou USSR helemaal niet, daarom dat ze na oorlog Veiligheidsraad gaan blokkeren.

Gast

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Gast » 19 Jun 2011, 16:56

Ik had al gevonden dat het in verband kan gebracht worden met de Korea oorlog en dat de USSR dan afwezig was in protest van het niet opnemen van Communistisch China in de VN. Maar wat is dan de precieze aanleiding (= 1 specifieke gebeurtenis) en motieven? Ik kan dus maar 1 motief bedenken.

Michiel_D
Gebruikersavatar
Berichten: 1035
Lid geworden op: 26 Apr 2010, 18:36
Locatie: Koksijde

Re: Geschiedenis van de Wereldpolitiek (Koude Oorlog)

Berichtdoor Michiel_D » 21 Jun 2011, 17:34

- Bespreek de verandering in de chinapolitics van Nixon en verklaar waarom dit gebeurde
-bespreek het marshallplan uit de ogen van de SU, en wat de wijziging van haar beleid was hierdoor

kleine vragen
-gevolgen perestroika in Polen
-petrodollars
-culturele revolutie
-oorzaak van iran-irak oorlog.


Terug naar “Minor Politieke & Sociale Wetenschappen”
  Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron