Vlaamse Geschiedkundige Kring-

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the Register link to proceed.


Nieuws uit linkse hoek

Onderwerpen m.b.t. politiek.
cf. Statuten; artikel 2.
cf. Forumreglement
Bright Smith
Gebruikersavatar
Berichten: 3549
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 13:15
Locatie: Gent
Contact:

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Bright Smith » 27 Jan 2010, 08:16

Onderstaand bericht klopt dus niet. Een hallucinant staaltje van ofwel slechte media, ofwel ronduit anti-Chavez propaganda. Wat werkelijk gebeurd is:

(1) Op de site van de Venezolaanse tv-zender Vive stond een anonieme post van een zekere "patria grande" die stelde dat volgens een rapport van het Russische leger de aardbeving een gevolg is van militaire testen van de VS. Zever dus.
(2) De Spaanse krant ABC pikte dit bericht op en stelde dat dit een persbericht van de Venezolaanse regering was
(3) Andere internationale media pikten dit bericht op en stelden dat Chavez zelf zegt de aardbeving door de VS veroorzaakt is!

Geloof dus a.u.b. niet alles wat men schrijft... :roll:

amjdmg schreef:Chavez is ook weer in form:

22/01 De Venezolaanse leider Hugo Chavez zegt dat de Verenigde Staten achter de aardbeving in Haïti zitten. Volgens de man zou de Amerikaanse marine op het eiland een experimentele wapentest hebben gedaan.

Aan de Spaanse krant ABC vertelt Hugo Chavez dat de aardbeving in Haïti een opgezet plan is. De Verenigde Staten zouden volgens hem beschikken over een tektonisch wapen dat grote aardschokken kan veroorzaken.

De V.S. zouden dit wapen getest hebben om te kijken of het sterk genoeg zou zijn om Iran te vernietigen. Want dat is hun definitieve doel, aldus Chavez.

Eerder zei de leider al dat het Amerikaanse leger plunderaars in Haïti doodschiet en het land militair bezet.


Anti-Chavez-kanaal van Venezolaanse kabel gehaald

(Novum/AP) - De Venezolaanse autoriteiten hebben zondagochtend een kabeltelevisiekanaal dat kritisch is over president Hugo Chavez op zwart gedraaid. Radio Caracas Television, of RCTV, had zich niet gehouden aan nieuwe bepalingen die kabelmaatschappijen verplichten toespraken van de president uit te zenden.


"Ze moeten zich aan de wet houden en wij kunnen niet toestaan dat een kanaal als onderdeel van zijn programmering de Venezolaanse wetten schendt", zei Diosdado Cabello, directeur van het staatstelecommunicatiebureau. RCTV bestrijdt de bevoegdheid van het bureau en heeft het hooggerechtshof gevraagd de nieuwe bepalingen ongeldig te verklaren.

RCTV schakelde in 2007 over op uitzendingen via de kabel, nadat zijn vergunning voor uitzendingen via de ether niet was verlengd. Chavez beschuldigde de zender van samenzwering en steun aan een mislukte coup tegen hem in 2002.

Volgens de nieuwe regels moeten kabelmaatschappijen overheidsprogramma's overnemen als de regering dat nodig acht, zoals etheromroepen dat al langer verplicht zijn. Chavez maakt regelmatig van die wettelijke plicht gebruik om radio- en televisiestations te dwingen zijn marathontoespraken, die uren kunnen duren, uit te zenden.

Chavez is nog altijd de populairste politicus in Venezuela, maar het gemor over de economische recessie, toenemende inflatie en schaarste aan water en elektriciteit neemt toe.
"An entire old world still needs overthrowing and an entirely new one needs constructing. But we will do it young friends, won't we? We will do it!"
- Rosa Luxemburg, The Socialisation of Society, 1918

Bright Smith
Gebruikersavatar
Berichten: 3549
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 13:15
Locatie: Gent
Contact:

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Bright Smith » 28 Jan 2010, 11:00

En meer uitleg hier.
"An entire old world still needs overthrowing and an entirely new one needs constructing. But we will do it young friends, won't we? We will do it!"
- Rosa Luxemburg, The Socialisation of Society, 1918

Praetorian
Gebruikersavatar
Berichten: 10153
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 17:27

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Praetorian » 24 Mei 2010, 14:11

Vandenbroucke premier? Prima!

Frank Vandenbroucke wordt de hemel ingeschreven en sommigen zien in hem al de premier van de volgende regering. Hij is immers de enige die een ‘sociale staatshervorming’ in gedachten heeft en vermits de socialisten vrijwel zeker in de volgende regering zitten zal dit op de agenda komen te staan.

De comeback van Vandenbroucke is een feit. Hij is volgens de zogeheten Wetstraat-watchers dé staatsman die dit land nu nodig heeft, want hij garandeert de combinatie van twee noodzakelijke dingen: een communautaire ingreep en de aanpak van de crisis. Via een ‘sociale staatshervorming’ zal hij dit mirakel realiseren. De staat wordt hervormd, niet zoals N-VA dat wil maar wel volgens een sociaal-economische agenda.

Daardoor krijgt ieder zijn zin, zowel diegenen die vinden dat politiek over de grote dingen moet gaan als diegenen die vinden dat ze over communautaire futiliteiten moet gaan. Het feit dat de SP.A als enige grote Vlaamse partij nog een Franstalige zusterpartij heeft en dat Di Rupo allicht te intelligent is om voluit voor het premierschap te gaan, is lekker meegenomen.

Na Rik Torfs en Siegfried Bracke hebben de Wetstraatwatchers hiermee hun derde wit konijn gevonden: de toverformule van Vandenbroucke. En wat de SP.A betreft: zij kunnen het alsnog zo voorstellen dat Vandenbroucke niet op straf was gezet maar op retraite – reculer pour mieux sauter.

De recepten
De recepten waarmee dit mirakel wordt bereid zijn al lang bekend. Vandenbroucke noemt zichzelf ‘sociaal’, en bij uitbreiding soms zelfs ‘socialist’, terwijl zijn sociaal-economische visie eenvoudig samen te vatten is als de ‘sociaal gecorrigeerde markteconomie’. In De Standaard van 22 mei zet Vandenbroucke zelf zijn visie uiteen (zie http://www.standaard.be/artikel/detail. ... d=7G2QFFLF). Alle Paarse thema’s worden er nogmaals in uitgespeeld. Lees de volgende passage:

“Een staatshervorming moet dat als inzet hebben. Ze moet het mogelijk maken dat het federale niveau zich volop kan concentreren op kerntaken (zoals pensioenen) en daarvoor ook de middelen krijgt, terwijl de deelstaten geresponsabiliseerd worden voor alles wat te maken heeft met activering en integratie van mensen in de arbeidsmarkt”.

De staatshervorming volgt, simpel samengevat, het ideologische model dat Vandenbroucke al jaren voorstaat: de actieve welvaartstaat. In die actieve welvaartstaat (die in zijn staatshervorming volledig een zaak wordt van de deelstaten) staat ‘integratie in de arbeidsmarkt’ centraal: mensen moeten meer, langer en meer flexibel werken (in het jargon: ‘geactiveerd worden’).

Voor de SP.A is het dan ook evident dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. En tegenover die ‘activering’ staat een beloning van enkele honderden euro per maand in het pensioen. Die extra euros verdien je, want je hebt ze zelf gespaard via de tweede pijler:

“Met een gedemocratiseerde en robuuste tweede pijler die toelaat om effectieve arbeidsprestaties sterker te laten meetellen in het pensioen. Dat is een keuze. Een tweede pijler opbouwen veronderstelt dat de financiële ruimte voor loonsverhogingen gedurende een periode prioritair wordt ingezet voor pensioenbijdragen eerder dan voor loonsverhogingen — wat natuurlijk niet wil zeggen dat sowieso voor niemand opslag mogelijk is. Dat veronderstelt dat de werkgevers bereid moeten zijn om over een marge te spreken. En dat verschuivingen in de fiscaliteit toelaten de bijdragen op arbeid te drukken. Waarbij we er ook van uitgaan dat mensen gemiddeld langer werken.”

We halen de extra middelen voor pensioenen dus uit, enerzijds, langer en harder werken, en anderzijds uit fiscale ingrepen ten voordele van de ondernemers waarmee de ‘lasten’ op arbeid verlaagd worden. En wat loon betreft: loon wordt in Vandenbrouckes visie meteen pensioen. Er komen geen loonsverhogingen, wel toegenomen bijdragen in de tweede pijler van je pensioen. Van het zo geroemde Zilverfonds is geen spoor meer te bekennen, je bent zelf volledig aansprakelijk voor de omvang van je pensioen. Ongelijkheid wordt tot één kort zinnetje herleid: het gaat hier om solidariteit, en dus moeten ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. Voilà.

Socialisme?
Met dit recept gaan Vandenbroucke en de SP.A de campagne in. Anderen hebben dit recept al uitvoerig bekritiseerd, lees bijvoorbeeld de bijdrage van de Ronde Tafel van Socialisten in Knack van enkele weken terug. In die bijdrage schreven we dat deze visie gewoon een verderzetting is van het beleid van de Europese sociaaldemocratie van de afgelopen decennia: een beleid dat zich volledig achter de markt schaart, en via marktmechanismen hoopt nog een restant van de welvaartsstaat te bewaren.

Van welvaartsdeling via structurele aanpassingen is geen sprake meer – een vermogensbelasting, miljonairs- of Tobintaks zijn voor de Europese sociaaldemocratie geen opties, en de afschaffing van de notionele aftrek evenmin. Wanneer sociaaldemocraten het hebben over ‘sterke schouders die de zwaarste lasten moeten dragen’ dan gaat het simpelweg om het feit dat hogere inkomens hogere bijdragen in de kas storten.

We horen bij de sociaal-democraten al decennia lang niets meer over herverdeling. Wel horen we veel gezoem over solidariteit en ‘fairness’ – het recept dat de sociaal-democraten van de Derde Weg hebben geadopteerd van Vandenbrouckes leermeester Rawls. Het is in dat opzicht interessant, en terzelfder tijd lachwekkend, dat sociaaldemocraten dwepen met Rawls terwijl een hardcore liberaal zoals Verhofstadt zich nu in Amartya Sen (de voornaamste linkse criticus van Rawls) terugvindt. Dat laatste maakt ons duidelijk dat de sociaaldemocraten ideologisch opgeschoven zijn naar een positie die een decennium terug door de liberalen werd bezet: een zachtaardig, goedmenend neoliberalisme.

Die verschuiving heeft de liberalen zelf doen opsplitsen in twee richtingen: één richting, die van Verhofstadt, die steeds meer de zachtaardige en goedmenende kant wil uitdiepen, en een andere richting, die van Bouckaert en LDD, die het orthodoxe neoliberalisme verder bespeelt. Beide stromingen hebben in die beweging wel de kern van hun ideologie opgegeven – de grote liberale vrijheden die men met de Verlichting associeert – en ook deze worden nu over heel Europa door sociaaldemocraten opgeraapt. Mensen als Wilders willen het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel afschaffen, en het zijn de sociaaldemocraten die daar nu de verdediging van opnemen. De sociaaldemocraten zijn volmaakte ouderwetse liberalen geworden. Daar is niks verkeerds mee, maar ze zijn wel al lang geen socialisten meer.

Prima!
Ikzelf heb in Vandenbroucke nooit enig spoor van socialisme bespeurd, en ik ben dus niet geschokt of ontgoocheld over zijn stellingname. Hij is er in geslaagd om, in alle domeinen waarin hij al actief is geweest als beleidsmaker, socialistische motieven perfect om te zetten in liberale vormen van beleid.

Het Gelijke Kansen motief in het onderwijs werd bijvoorbeeld omgezet in een beleid van ‘de lat gelijk’ en dus ‘hoog voor iedereen’, waardoor degenen die nu al zwak scoren in dit nieuwe beleid vanzelfsprekend nog zwakker scoren. Onder Vandenbroucke is ons onderwijssysteem bijgevolg verder geëvolueerd naar het meest ongelijke en door sociale uitsluiting gedomineerde systeem in allerhande internationale studies. Hijzelf had zo veel vertrouwen in ons Vlaamse onderwijssysteem dat hij zijn doctoraat in Oxford gaan halen is. Hij gelooft nu eenmaal in competitiviteit, selectie en elitarisme als kwaliteitsgaranties.

Laat Vandenbroucke dus maar premier worden. Mensen zullen dan wel begrijpen dat hij en zijn partij niets met socialisme te maken hebben, en voor socialisten is dat een goede zaak. Het zal eindelijk voor iedereen duidelijk worden dat de Europese sociaaldemocratie geen enkel fundamenteel antwoord heeft op de crisis van het kapitalisme. Hun recepten zijn erop gericht dit kapitalisme te restaureren naar de vorm die het dertig jaar terug had, de tijd voordat Reagan en Thatcher hun aanslag op de welvaarststaat organiseerden, en voordat de wereldeconomie gedomineerd werd door de bokkensprongen van speculanten op de kapitaalmarkt.

Zo’n terugkeer is gedoemd tot mislukken, want de drie decennia die men probeert terug te draaien hebben de wereld ingrijpend veranderd. Wie de kapitalistische logica volgt zal derhalve bijzonder snel geconfronteerd worden met het TINA argument – There is No Alternative. Of zoals De Wever deze week bekende, “er is maar een beperkt aantal manieren waarop men de crisis kan aanpakken”, waarmee hij zijn uiterst liberale economische programma goed praatte.

De professoren economie die men in de media aan het woord laat, alsook de Paul Dhoores van deze wereld, sluiten zich daarbij volmondig aan. En de bottom line van die boodschap is: het kapitaal is in crisis, en de gewone mens zal die crisis dus (naar aloud gebruik) moeten betalen. Herlees de uitspraken van Vandenbroucke hierboven: je merkt dat hij precies hetzelfde zegt.

Vandenbroucke als premier zou het einde betekenen van de maskerade die de sociaaldemocratie al decennia in Europa opvoert: poseren als socialisten en denken als liberalen. Voor socialisten is dat een opportuniteit: we raken eindelijk af van de schaduw die de sociaaldemocratie over socialisme heeft geworpen, en we kunnen nu zonder dat dode gewicht en zonder die illusie dat de sociaaldemocratie een verplichte gesprekspartner is voortwerken aan reële socialistische alternatieven. Vandenbroucke premier? Ik vind dat prima.

Jan Blommaert is professor Language, Culture and Globalization aan de universiteit van Tilburg.

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2 ... mier-prima
Afbeelding
When commodities no longer fire the spirit and self-absorption seems circular, then we'll turn to Utopia

amjdmg
Gebruikersavatar
Berichten: 3034
Lid geworden op: 17 Jul 2006, 15:03

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor amjdmg » 24 Jun 2010, 15:05

Police repression against gays at the Street 13 concert
http://www.cubanet.org/CNews/y2010/marz ... 6_N_4.html

Havana, Cuba, 26 of March,2010 (Aliomar Janjaque Chivaz, http://www.cubanet.org) – Police agents struck and arrested 16 young homosexual, and other 7 had to be hospitalized due to the blows inflicted by the agents. This took place during the concert of the Puerto Rican duet Street 13 in the stage of the so call Anti-imperialist Tribune, in Havana.

“The 7 young gays were taken care of because of severe injuries, in the Calixto García hospital”, said David Veliz, 19 years old, technical student and fiancé of Alfaro Dallan Rímel, 18 years old, who suffered the fracture of two ribs on the left side, at the hands of the police.

“That happened to them for been queer…, for been queering in front of us”, said a police, with badge number 243211, referenced to the dancing way of the homosexuals who were struck and arrested at the concert.

“The homosexuals will be condemned by disrespect, attack and public scandal” said an official of the police station to Maribel Zúñiga, mother of the twins Abel and Abraham Acosta Zúñiga, 17 years old gays, who are part of the group of 16 struck and arrested.

Zúñiga, said that the police acted in a “wild and abusive” way, talking about to the way in which the 16 years minor Amílcar Sed was handcuffed, in spite of his painful shouts, because they have fractured the wrist of his right hand.


Homoseksuelen worden al jaren onderdrukt in Cuba. Gelukkig hebben ze gratis gezondheidszorg, zodat ze niet zelf hun ziekenhuiskosten moeten betalen...
Als het fascisme in Europa ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme. - Jacques Presser

Bart
Gebruikersavatar
Berichten: 4917
Lid geworden op: 15 Nov 2005, 15:24
Contact:

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Bart » 24 Jun 2010, 16:15

Even dacht ik dat je verontwaardiging oprecht was ... totdat je over de gezondheidszorg begon :)
The Boss: They call him "the Fairy"...
Slevin: Why do they call him "the Fairy"?
The Boss: Because he's a fairy.
Slevin: What, he's got wings... he flies around sprinkling magic dust on people?
The Boss: [angry] He's a homosexual!

Praetorian
Gebruikersavatar
Berichten: 10153
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 17:27

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Praetorian » 24 Jun 2010, 17:22

Een geluk dat de VS homovriendelijk is zonder de bijkomende democratische ziekteverzekering.
Afbeelding
When commodities no longer fire the spirit and self-absorption seems circular, then we'll turn to Utopia

amjdmg
Gebruikersavatar
Berichten: 3034
Lid geworden op: 17 Jul 2006, 15:03

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor amjdmg » 24 Jun 2010, 22:41

Bart schreef:Even dacht ik dat je verontwaardiging oprecht was ... totdat je over de gezondheidszorg begon :)


Me dunkt dat mijn verontwaardiging oprecht is. De opmerking over de gezondheidszorg was schamper. Als het over Cuba gaat, gaat het maar al te vaak over zijn gezondheidszorg, en al te weinig over de corrupte en dictatoriale overheid die het land leidt. De reden daarvoor illustreert Praetorian perfect: mensen willen Cuba altijd contrasteren met de VSA. Maar dat is zwart-wit-denken dat geen enkele basis in de realiteit heeft.
Als het fascisme in Europa ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme. - Jacques Presser

Praetorian
Gebruikersavatar
Berichten: 10153
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 17:27

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Praetorian » 24 Jun 2010, 22:50

Ik wil best wel het bewijs zien dat ik dit onterecht zeg. Laten we ons eens publiekelijk outen in pakweg Arizona.
Afbeelding
When commodities no longer fire the spirit and self-absorption seems circular, then we'll turn to Utopia

amjdmg
Gebruikersavatar
Berichten: 3034
Lid geworden op: 17 Jul 2006, 15:03

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor amjdmg » 24 Jun 2010, 22:54

Praetorian schreef:Ik wil best wel het bewijs zien dat ik dit onterecht zeg. Laten we ons eens publiekelijk outen in pakweg Arizona.


Tuurlijk heeft de holebigemeenschap in de VSA het erg moeilijk - zeker in het zuiden. Maar wat heeft dat met Cuba te maken?
Als het fascisme in Europa ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme. - Jacques Presser

Praetorian
Gebruikersavatar
Berichten: 10153
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 17:27

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Praetorian » 24 Jun 2010, 23:29

Waarom dan een klein element van de Cubaanse samenleving opblazen als de essentie als je het ook niet doet met een ideologische tegenpool? Lijkt mij enigszins intellectueel oneerlijk.

Ik kopieer nu gewoon jouw stijl van argumenteren. Niet meer en niet minder.
Afbeelding
When commodities no longer fire the spirit and self-absorption seems circular, then we'll turn to Utopia

amjdmg
Gebruikersavatar
Berichten: 3034
Lid geworden op: 17 Jul 2006, 15:03

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor amjdmg » 25 Jun 2010, 00:17

Oh, ik wil gerust uitleggen waarom ik het schandelijk vind dat er in de VSA nog steeds veel geweld is tegenover holebi's, of waarom het onaanvaardbaar is dat ze in de meeste staten nog niet dezelfde rechten hebben als hetero's. Als je wil insinueren dat ik dat wil toedekken omdat de VS 'kapitalistisch' is, dan vergis je je toch deerlijk. De volgende keer dat ik op nieuws stuit over homofoob geweld in de VSA zal ik het met plezier hier plaatsen.

Kijk, het is eigenlijk redelijk simpel. Met dat artikel wou ik louter aanklagen dat homofobie in Cuba nog steeds wijdverspreid is, en dat de overheid daar weinig aan doet. Dat minimaliseren ('een klein element') en over de VSA beginnen om te suggereren dat ik homofobie in de VSA met de mantel der liefde toedek, dat is intellectueel oneerlijk.
Als het fascisme in Europa ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme. - Jacques Presser

Praetorian
Gebruikersavatar
Berichten: 10153
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 17:27

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Praetorian » 25 Jun 2010, 01:18

Dat kon ik aannemelijk vinden, ware het niet jouw opmerking. Dat was ook waar Bart op doelde.
Afbeelding
When commodities no longer fire the spirit and self-absorption seems circular, then we'll turn to Utopia

Sven
Gebruikersavatar
Berichten: 348
Lid geworden op: 04 Okt 2008, 15:03
Contact:

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Sven » 01 Jul 2010, 03:11

Een onderzoek van de universiteiten van Antwerpen, Brussel en Leuven toont aan dat sp.a en Groen! het zeer lastig zullen hebben om uit het electorale dal te kruipen. Dat schrijft de krant De Morgen.

De onderzoekers stellen vast dat de omstandigheden voor de socialisten bij de regionale verkiezingen van vorig jaar niet slecht waren en dat ze toch een historisch slechte uitslag behaalden. Bij de laatste verkiezingen dook sp.a nog eens onder dat resultaat, terwijl de thema's in de campagne op maat waren gesneden van de Vlaamse socialisten.

Ideeën sp.a slaan niet aan
Volgens professor Marc Hooghe slaan de ideeën van de sp.a niet aan, zelfs niet bij de eigen kiezers. Die geven de eigen voorstellen een score van slechts 7,65. Enkel LDD doet nog slechter. Groen! doet het wat dit betreft pakken beter, maar wordt door de kiezer nog altijd beschouwd als een one issue-partij.

Niet evident om kiezers aan te trekken
Ook problematisch voor beide partijen is dat zij weinig waardering krijgen van kiezers van andere partijen en het dus zeer moeilijk hebben om stemmen te ronselen over de eigen partijgrenzen heen. "De ideologische afstand met de centrumpartijen is dermate groot dat het niet evident is om kiezers aan te trekken", stelt Hooghe. (belga/eb)


http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/art ... roen.dhtml
President Clinton: "We want to live forever, and we're getting there."

amjdmg
Gebruikersavatar
Berichten: 3034
Lid geworden op: 17 Jul 2006, 15:03

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor amjdmg » 15 Sep 2010, 10:19

Troubles in paradise? Eerst zegt Fidel dat het Cubaanse systeem gefaald heeft, nu gaat de Cubaanse regering privatiseren.

MEXICO CITY — In perhaps the clearest sign yet that economic change is gathering pace in Cuba, the government plans to lay off more than half a million people from the public sector in the expectation that they will move into private businesses, Cuba’s labor federation said Monday. Over the past several months, President Raúl Castro has given stern warnings that Cuba’s economy needs a radical overhaul, beginning with its workers. With as many as one million excess employees on the state payroll, Mr. Castro has said, the government is supporting a bloated bureaucracy that has sapped motivation and long sheltered a huge swath of the nation’s workers.
“We have to erase forever the notion that Cuba is the only country in the world where one can live without working,” he told the National Assembly last month.

Since permanently taking over from his brother Fidel two years ago, Mr. Castro has often pledged to make Cuba’s centralized, Soviet-style economy more efficient and open up opportunities for people. The government has handed tens of thousands of acres of state-held farmland to private farmers and begun freeing up a market for agricultural supplies. It has loosened restrictions on cellphones and other electronics, and created a few areas for private business, allowing barbers’ shops to become cooperatives and giving more licenses to private taxi drivers.

But these initial reforms have been comparatively limited, many analysts contend, and Cuba’s economy — grappling with the fallout from the global financial crisis and the aftermath of devastating hurricanes in 2008 — appears to be in dire shape.

Tourism revenues have flagged, the country has faced rice shortages and its sugar crop has been disastrous. Last year, as the government tried to hold onto desperately needed hard currency, imports fell by 37 percent.

In its statement Monday, the Cuban Workers’ Central, the country’s only recognized labor federation, openly acknowledged the nation’s troubled economy, saying that changes were “necessary and could not be delayed.”

“Cuba faces the urgency to advance economically,” the statement said. “Our state cannot and should not continue supporting companies” and other state entities, “with inflated payrolls, losses that damage the economy, which are counterproductive, generate bad habits and deform the workers’ conduct,” the labor federation added.

To that end, the government has previously said that it would grant new licenses to entrepreneurs, vastly expanding the kinds of businesses that can be run privately. But the announcement on Monday — saying that the layoffs would be completed by next March — suggested that Mr. Castro now intended to move ahead vigorously.

“What’s stunning today is that they put a date and they put a number on it — 500,000,” said Philip Peters, who follows Cuba for the Lexington Institute. “It’s a very substantial decision,” he added. “It’s a major shift towards a larger private sector in a socialist economy.”

New openings in the private sector would be welcomed by many Cubans, who are weary of the island’s stagnation and desperate for new opportunities.

Even so, the disappearance of hundreds of thousands of jobs — and with them the security of a salary, workplace meals and the chance to make extra money through tips in some cases — would come as a shock.

While Cubans have access to free health care, education and subsidized food and housing, the government has already cut some of the subsidies that many Cubans rely on to supplement their average monthly wage of about $20. And given the government’s record of introducing new areas for enterprise only haltingly, it is unclear that new jobs can be created as quickly as the public sector positions will be cut.

“They are in the process of massively reducing the size and participation of the state in Cuban life,” said Julia E. Sweig, a Cuba expert at the Council on Foreign Relations who was in Havana a couple of weeks ago. “There is a belief that there is so much pent-up demand on the one hand and so much skill on the other that the private sector will absorb them pretty rapidly.”

Ms. Sweig said that it appeared the government was preparing to open up a vast range of activities, including light manufacturing like furniture making and garment production. Cuba’s underground economy already provides a broad array of products, she said, but under the new arrangement the government would begin to tax those new businesses.

To absorb all those workers who will be laid off, the federation said that hundreds of thousands were expected to move into some form of private enterprise over the next few years.

Just how strongly the government plans to hold onto its traditional economic philosophies are a matter of debate.

In an interview published online by the Atlantic last week, Fidel Castro said that the Cuban model no longer worked. But in a speech at the University of Havana shortly after his remarks were published, he said that he had been misinterpreted and that what he meant was that capitalism did not work.

Ms. Sweig, who was present for the first interview, said that Mr. Castro’s speech correcting himself was not backtracking. Instead, she said his words were most likely intended to reassure Cubans that he did not intend to import American-style capitalism. “It is a hybrid that is evolving,” she said.

Still, John Kavulich, a senior adviser for the U.S.-Cuba Trade and Economic Council, warned that it would be difficult for Cuba to follow through on the full scale of its announcement. On a practical level, he asked, would the government be able to import all the tools the new entrepreneurs or small manufacturing cooperatives will need?

There is also a larger question that goes to the heart of Cuba’s ideology, Mr. Kavulich said. “The Cuban government is going to allow and by definition encourage people to go into private sector opportunities,” he said. “What happens when some people get rich?”

“The government is going to have to determine whether it will allow and embrace success, not just opportunity,” he said.


http://www.nytimes.com/2010/09/14/world ... 4cuba.html
Als het fascisme in Europa ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme. - Jacques Presser

Praetorian
Gebruikersavatar
Berichten: 10153
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 17:27

Re: Nieuws uit linkse hoek

Berichtdoor Praetorian » 17 Sep 2010, 15:40

Half miljoen jobs sneuvelen in de Cubaanse staatssector
In de media is er heel wat om te doen: in de Cubaanse staatssector zullen een half miljoen jobs worden geschrapt. Is dat een breuk met het socialisme, of hoe moeten we die maatregel begrijpen?

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2 ... aatssector
Afbeelding
When commodities no longer fire the spirit and self-absorption seems circular, then we'll turn to Utopia


Terug naar “Politiek”
  Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast